İletişim Bilgileri

[ FERAY HUKUK ]

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve ilgili mevzuat uyarınca KVK hizmeti; uyum süreci, uyum sürecinin denetlenmesi, ilgili kişi başvuru süreçlerinin yönetilmesi, Kurul savunması ve Kurul′un uyguladığı yaptırımlara karşı ilgili yargı merciinde itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır. Uyum çalışmalarına başlamamış olan müvekkillere uyum sürecine ilişkin hizmet vermektedir. Verilerin Korunması Kurulu tarafından hakkında idari para cezası ve/veya idari yaptırım uygulanan gerçek ve/veya tüzel kişilerin itiraz ve dava süreçlerini yürütmektedir.