İletişim Bilgileri

[ FERAY HUKUK ]

Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku (evlilik öncesi veya sırasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, nafaka, soy bağının kurulması, velayet ve vesayet ile Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren diğer uyuşmazlıklara) karşı hukuki yollara başvurulması süreçlerini yürütmektedir.