İletişim Bilgileri

[ FERAY HUKUK ]

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Ülkemizde “Kentsel Dönüşüm”ün hukuki bir kavram olarak kullanılmasının oldukça yeni olduğu söylenebilir. Şehirleşme olgusunun birlikte getirdiği çok sayıda sorunun çözümünde “anahtar bir rol” üstlenebilecek kentsel dönüşüm kavramının hukuki boyutu üzerinde durulmaktadır. Kentsel dönüşümün amacı, uygulama alanları tespit edilerek, kentsel dönüşümün hukuki araçları ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar incelenmektedir.