İletişim Bilgileri

Çek kanununda değişiklik

26.06.2020 tarihinde yayımlanan 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Çek Kanunu’nun Geçici 5’inci maddesinde yer alan “üç aylık” süreler “bir yıl” şeklinde yeniden belirlenmiştir.

Böylece, 24.03.2020 tarihine kadar karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı mahkum olup cezalarının infazı durdurulanlar, tahliye tarihinden itibaren en geç “bir yıl” içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmının “bir yıllık” sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi durumunda, mahkemece ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç “bir yıl” içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

gorkem

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir