İletişim Bilgileri

[ FERAY HUKUK ]

İdare Hukuku

İdare Hukuku (iptal ve tam yargı davaları açılması, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, belediyeler ve idarelerin tasarruflarına karşı iptal davası açılması, kamulaştırma kararları kapsamında uzlaşma görüşmelerine katılınması ve idare mahkemesinde dava yoluna başvurulması, idarenin düzenleyici işlemlerine karşı hukuki yollara başvurulması) süreçlerini yürütmektedir.