İletişim Bilgileri

Çek kanununda değişiklik

26.06.2020 tarihinde yayımlanan 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Çek Kanunu’nun Geçici 5’inci maddesinde yer alan “üç aylık” süreler “bir yıl” şeklinde yeniden belirlenmiştir. Böylece, 24.03.2020 tarihine kadar karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı mahkum olup cezalarının infazı durdurulanlar, tahliye tarihinden itibaren en geç “bir yıl” içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini […]

Rekabetin korunması konusunda kanunda değişiklik

7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7246 sayılı Kanun”) 24.06.2020 tarih ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7246 sayılı Kanun ile getirilen başlıca yenilikler şu şekildedir; Muafiyet uygulamasında “kendi kendine değerlendirme ilkesi” güçlendirilmiştir. Yapılan değişiklik ile Rekabet Kurulu’nun muafiyet için takdir yetkisi kaldırılarak; teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve […]

İşyeri kiralarında yeni dönem

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) kira sözleşmesine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğü, kiracısı tacir veya tüzel kişiler olan işyeri kiraları bakımından sekiz yıl süreyle ertelenmiş olup yürürlüğü ertelenen ilgili hükümler 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 1 Temmuz itibari ile yürürlüğe giren hükümler şu şekildedir: 1. TBK m. 323 – Kira İlişkisinin […]